Psychosociální konference 2014 – 5. ročník

Pořadatel: Teologický seminář CASD a Oddělení výchovy CASD

Tematika:

Včera mi bylo málo, dneska je mi moc (aneb Radosti a starosti mladého stáří – údobí od 55-70 let)

V letošním roce  budeme pokračovat v tematice životního cyklu člověka. Po loňském „středním období života“ se chceme podrobněji podívat na údobí raného stáří. (Postupně se na našich konferencích věnujeme jednotlivým úsekům života – od narození přes dětství, dospělost až do stáří.)

Pracovně jsme si věkovou skupinu, kterou se chceme zabývat, charakterizovali jako „stáří, které pomáhá“. (Následující údobí pak vnímáme  především jako etapu stárnutí, pro kterou je charakteristické spíše to, že je mu nutno pomáhat.)

I v tomto specifickém období chceme zachytit důležité potřeby, hlavní životní témata a dilemata, kritické momenty, hlavní výzvy a příležitosti, které dané životní údobí přináší. Všechno  chceme vnímat a řešit  jako křesťané, tedy ti,  kteří berou vážně rady Bible a přijímají Boží perspektivu pro život člověka.

Vlastní tematiku chceme sledovat z různých úhlů, tedy pohledem  oborů, které na této konferenci představí následující odborníci:

  • Sociologie a sociální psychologie, psychologie stárnutí (PhDr. Josef Hrdinka, Ph.D.) Vymezení a charakteristika skupiny, co se to děje v mém myšlení a prožívání?
  • Zdravotní pohled (MUDr. David Staš) Co se děje při stárnutí, doporučení pro fyzickou pohodu
  • Gerontagogika (PhDr. Josef Slowík, Ph.D.) Aktivizace, stimulace, vzdělávání, aktivní příprava na stáří
  • Sociální práce (Mgr., Bc. Daniel Hrdinka, B.Th.) Mohu si pomoci tím, že pomáhám jiným
  • Léky a senioři (PharmDr. Hana Machová) Pohled farmaceuta a doporučení seniorům
  • Pohled pomáhajícího (Mgr. Karin Pospíšilová a dobrovolník Lékořice) Dobrovolník, senior, pracovník
  • Duchovní rozměr stáří a osobní zkušenost se stárnutím (Jaroslav Šlosárek) Duchovní zralost, výzvy tohoto údobí

Místo konání konference: Praha Krč, Kaple Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4-Krč

Termín konání: Neděle 23. listopadu 2014, Začátek 9:30, ukončení 16:00

Při registraci bude vybírán příspěvek ve výši 50 Kč, občerstvení zajištěno

Informace a odkaz na elektronickou přihlášku najdete ZDE

Plakátek ke stažení: Psychosoc konference 2014

Konference Křesťan a spiritualita

Studentská vysokoškolská organizace AMICUS ve spolupráci s křesťanskou studentskou organizací INRI road Brno zvou na konferenci Křesťan a spiritualita.

Tato konference se uskuteční v sobotu 22. března 2014 od 10.00 do 17.00 hodin v modlitebně církve Slova života (Nové sady 37, Brno).

Hlavním řečníkem bude br. Miroslav Kysílko, mezi dalšími řečníky se objeví br. Marek Harastej a br. Jakub Dostál. Součástí programu bude kázání, úvodní přednáška, referáty o modlitbě, písmu a meditaci, diskuse a workshopy.

Přihlašování je spuštěné na adrese http://prihlaseni.inriroad.cz/krestan-a-spiritualita (do 20. 3. 2014).

Vstupné činí 50,-Kč (pro předem přihlášené je v ceně i oběd).

Více informací na www.inriroad.cz.

Těšíme se na Vaši účast!

Pozvánka
Pozvánka